3 Relacion de Chimalpahin

folio: 176v

Reproduccion digital

3 Relacion de Chimalpahin 176v
NahuatlNotas Traducción (no todos los textos tienen estas opciones)
Estimado Usuario, en la versión en nahuatl original, usted podrá editar los textos pero el sistema no guardará dichos cambios, por favor tenga presente que cuando usted salga de cada página, su edición se perderá.
Cuado usted pulsa dos veces sobre una palabra, el sistema la buscará en los diccionarios.

176v 394

Auh niman in yehuântzitzin tlahtoq Reyes Don Fernando yhuan Doña Isabel Catholicos yc oquimotlallilique yn intlalnamiquillitzin yn intechpa yn innemilizcuepalloca yn macehualtîn ynic niman comomachiztillique yn innetequipacholtzin yn Sancto Padre ytocatzin Alexandro Sexto auh ynic no cenca huey papaquiliztica netimaloliztica yn quihualmocelili yn quihualmonamiquilli tlatolli yn quimocaquilti yn oc cênca cêntlamantli yancuic tlatolli ynic quinhualmotitlamilili in iBullatzin yn ipampa ynic quimochicoxelhuia ynic quimillochchicotlaxillia yn çan inenomazhuiliztlanequillitzintica yn iuh ytech onca yn ipan Bulla yn intech quimopohuilli yn mellahuac yn tlahtocayotl yn ipan {yn mochi} yn ixquich yn oquinextique yhuân yn oc ompa titzihui yn quinextizque auh ynic amo tle yqu inpan yazq yn tlahtoque Reyes yn Portugal

176v 395

ynic no quinextia ye quezqui xihuitl yn ipan tlalli yn tonatiuh yquiçayanpa auh ynic amo tle onyez yn Pleytos yn nechallanitinemiliztli ynic amo mochallanizque quenmanian yntla monequiz yn intlan yn innepantla yn tlathtoq yn Castilla yhuan Portugal yn ipampa yn tepehualiztli auh quimomellahuili yn çan ya yehuatl ypan Bulla ynic quimoxelhui cemanahuatl ynic ceceyaca cece yehuantin tlahtoq yn intech pouhqui yez yn quipehuazque auh yniqu ipampa in motlanahuatilli ynic çan ye molnamiquiz yc neyolnonotzaliztica mottaz yn ce quaxochtli ynic nipa tlanepântla yn amilpampa tiquitohua {yhuân} ynic tonatiuh ycallaquiampa auh yhuan yn mochi yn ixquich tlalli yhuan yn Provincias {nipa} yn onca tonatiuh ycallaquiyampa ca ytechpouhqui {yez} yn itepehualiz yn itlahtocayo yn icorona yn Castilla yhuân de Leon auh yn ipan onca yn omoteneuh omito yn tlanepantla yn amilpampa ynic tonatiuh yquiçayampa ytech pouhqui yn tlahtocayotl yn Portugal o yuhqui yn ynic quinmoquaxochmaquilli tlahtoque yn Santo Padre yn oc câmpa ynic tepehuazque

Folios: 134r  134v  135v  136r  136v  137r  137v  138r  138v  139r  139v  140r  140v  141r  141v  142r  142v  143r  143v  144r  144v  145r  145v  146r  146v  147r  147v  148r  148v  149r  149v  150r  150v  151r  151v  152r  152v  153r  153v  154r  154v  155r  155v  156r  156v  157r  157v  158r  158v  159r  160r  160v  161r  161v  162r  162v  163r  163v  164r  164v  165r  165v  166r  166v  167r  167v  168r  168v  169r  169v  170r  170v  171r  171v  172r  172v  173r  173v  174r  174v  175r  175v  176r  176v  177r  177v  178r  178v  179r  179v  180r  180v  181r  181v