3 Relacion de Chimalpahin

folio: 134v

Reproduccion digital

3 Relacion de Chimalpahin 134v
NahuatlNotas Traducción (no todos los textos tienen estas opciones)
Estimado Usuario, en la versión en nahuatl original, usted podrá editar los textos pero el sistema no guardará dichos cambios, por favor tenga presente que cuando usted salga de cada página, su edición se perderá.
Cuado usted pulsa dos veces sobre una palabra, el sistema la buscará en los diccionarios.

134v 1

I Tecpatl xihuitl Nicân ypan in yn iuh quitohua huehuetque ypan in yn xihuitl yn tlacat ynic ompa monexti yn tlacatecolotl yn itoca Tetzahuitl Huitzillopochtli yn itocayocan Aztlan Auhtlan Colhuacatepec yn ompa onoya yn huehuetque yn Chichimeca ca yuh quitohua anepantla aytic yn onoya yn ompa huallaque çan oc nauhcalpoltin yn achto yn ompa onoya Azteca ynic ce calpolli ytoca Tlacatecco ynic ome calpolli ytoca Tlacochcalco ynic ey calpolli ytoca Calpilco ynic nahui calpolli ytoca Tolnahuac ynin ome calpolli çatepa pollihuico yn itoca Auh ynic huallamacehuaya ca acaltica yn quihualtemaya yn imacxoyauh yn oncan ytocayocan Quinehuayan Oztotl oncan cate ytoca Chicomoztotl yn oncan çatepan hualquizque Azteca ca mochipa yuh quihualchihuaya yn imacxoyauh quihualtemaya onca Auh yn oyuh ye ontzon xihuitl ypan matlacpohual xihuitl ypan matlactli on nahui xihuitl cate yn onca anepantla aytic yn ipân mitohua motenehua hueycan altepetl ciudad Aztlan in yehuantin huehuetq Chichimeca yn ye motenehua Azteca Auh yn iuh quitohua huehuetque yn iuh quimachiyotitihui Ce tecpatl xihuitl ypan yn intlapohuatl auh ynic quinamiqui yn in tt Dios yxiuhtzîn ya yehuatl in yn tlacpac neztica de oyuh ye ontzon xihuitl ypan matlacpohuali ypan epohualli onnahui xihuitl motlacatillitzimo y nelli Dios ypiltzîn yn iquac oquînnotz yn inteouh yn yehuantin Azteca ynin achto yc qu innoch ynic ça tepa oquimoteotique yuh quitohua yn achto ayamo miyac catca yn netlapolloltiliz yn iuhqui axcan ypan in xihuitl copehualtiq yn huey netlapoltiliztli yc oquimiztlacahuico tlacatecolotl

134v 2

yn yehuatl yn quitocayotiaya tetzahuitl Huitzillopochtli quicaquia yn tlatohuaya yn Azteca auh yhuan quinanquilliaya auh yn amo quittaya auh yn în Tetzahuitl Huitzillopochtli oquinotz yn inteyacancauh yn intepachocauh yn inquauhtlatocauh yn Azteca yn oncan catca onoya yn ipân yn itic huey altepetl ciudad Aztlan yn quauhtlahto ytoca Yztac Mixcohuatzin auh quilhui yn yehuatl Huitzillopochtli yn Iztac Mixcohuatzin tlaxihuallauh Yztac Mixcohuatze yn axcân ca monequi cenca huel totech monequi nimitznahuatia ma nimân xontlatecpana yn iuh ônyez yn iuh onmochihuaz auh ihuan ynic tiquinmonhuicaz miyec tlacatl motlaonyazq yn Azteca Auh ma ixquich chicome calpolli yehuântin yn huel tlapaltique yn chicahuaque yn huehueyntin tlaca ma hualca yxachintin ynic miyequintin yn macehualtin Auh ca yehica ypampa ca tiazq yn axcan ca titotecatihui ca titotlallitihui yhuan titepehuatihui tiquinpehuatihui yn ipan nohuian cemanahuatl yn ye onoque macehualtin auh yehica ypampa yn nehuatl ca neltilliztica nelli namechilhuia ca namechihuatiuh antlahtoq anpipiltin antetecuiyohuân anyezque yn ixquichica nohuianpa cemanahuac auh ynic antlahtoque anpipiltin anyezque ca anquînpiazque anquintzitzquizque amo çan quexquichtin atzonquizque atlanque yezque yn amomacehualhuan yezque yn amechtlayecoltizque yn amechtlacallaquilizque yn amechmacazq yn amo çan achi yn amo çan quexquich yn hualca tlapanahuia yn chalchihuitl yn coztic teocuitlatl auh yn quetzalli yn quetzalliztli yn tapachtli yn tlapaltehuillotl auh yn tlaçotli tlaquentli

Folios: 134r  134v  135v  136r  136v  137r  137v  138r  138v  139r  139v  140r  140v  141r  141v  142r  142v  143r  143v  144r  144v  145r  145v  146r  146v  147r  147v  148r  148v  149r  149v  150r  150v  151r  151v  152r  152v  153r  153v  154r  154v  155r  155v  156r  156v  157r  157v  158r  158v  159r  160r  160v  161r  161v  162r  162v  163r  163v  164r  164v  165r  165v  166r  166v  167r  167v  168r  168v  169r  169v  170r  170v  171r  171v  172r  172v  173r  173v  174r  174v  175r  175v  176r  176v  177r  177v  178r  178v  179r  179v  180r  180v  181r  181v