Documentos

Anales Mexicanos

Resguardo en: BNP

Imágenes pendientes Ce tecpatl {1480}. 2 calli, nican miquico in Axayacatzin. 3 tochtli ipan motlatocatlali in Tizocicatzin. 4 acatl ipan quitetzomanque in icalcatca Tlacatecolotl cozcaquauhtenanca Tlaollan tlaca inin ca momamal. 5 tecpatl. 6 calli. 7 tochtli, nican miquico in Ti...

CF_05_V

Resguardo en:

Imágenes pendientes Jnic centlamantli, iehoatl, in iquac aca quicaquia: in tequanj choca, tequanj ipan choca: in juhquj tecciztli qujpitza: tepetl qujnanqujlia: tehcuiooa, tlaoalanja: iuhqujn ilamapul choca. Ynjn, qujtovaia ie iaomjqujz: anoço ie mjqujz, tlamiqujz: anoço, ie itla...

CF_12_XII

Resguardo en:

Imágenes pendientes In aiamo vallaci españoles, oc matlacxivitl, centlamãtli tetzavitl achto nez, ilhujcatitech, iuhquj in tlemjiaoatl, iuhquj in tlecueçalutl, iuhqujn tlavizcalli, pipixauhticaca injc necia, iuhq'n ilhujcatl qujçoticac: tzimpatlaoac, quapitzaoac: vel inepantla in...

lexik A

Resguardo en:

Imágenes pendientes «â ca nelleh âxcân ca ômotôptenqueh, ca ômopetlacaltenqueh in têteoh, in tlamacazqueh », oh voici qu?en vérité, aujourd?hui, ils se sont enfermés dans leurs coffres, dans leurs caisses, les dieux pourvoyeurs. Launey II 160